Aktualności

Konkurs na Dzień Matki


REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU

 

„Moja mama jest czadowa 2018”

 1. Organizatorem konkursu jest firma: FARO Zieliński Spółka Jawna z siedzibą: ul. Rydlówka 9, 30-363 Kraków.

 2. Konkurs trwa w dniach 12.05.2018-21.05.2018.

 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 4.Aby wziąć udział w konkursie należy wejść na Fanpage firmy FARO Zieliński Spółka Jawna: W ramach Konkursu Uczestnicy mają za zadanie dokończyć w komentarzu pod postem konkursowym zdanie „ Moja mama jest czadowa, ponieważ…”. Forma komentarza dowolna.

 5. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

 6.Nagrodę za najfajniejszy zdaniem Jury komentarz otrzyma jeden Fan.

 7. Jury konkursowe składa się z przedstawicieli spółki Faro: Dyrektor handlowy, Product manager, Graphic designer, Prezes spółki.

 8.  Nagrodę w postaci  dwóch kpl. pościeli z kolekcji FLORI 3D 160x200 cm do wyboru z trzech wzorów dostępnych w sklepie www.sklep.faro.com.pl otrzyma jeden z uczestników konkursu.

 9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Facebooku firmy Faro w dniu 22.05.2018.

 10. Nagroda obejmuje 2 kpl. POŚCIELI Flori 3D.  (wartość nagrody 145,80 zł brutto) + nagroda 16,20 zł brutto.

 11. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona ale zostanie przekazana na podatek zryczałtowany od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity:Dz.U.2012.361). Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku spoczywa na Fundatorze”.

12. Nagrodzony Uczestnik Konkursu jest zobowiązany podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulicę, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania go o przyznaniu nagrody. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien wysłać dane adresowe do wysyłki nagrody w wiadomości prywatnej na FB FARO. Jednocześnie Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na stronie internetowej oraz Facebooku firmy Faro wraz z podaniem jego imienia, nazwiska.

13. Organizator zobowiązuje się do wysłania nagrody za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej do dnia 25.05.2018.


link: