Aktualności

Majówkowa promocja


REGULAMIN PROMOCJI „MAJÓWKA 2018”

 

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji „MAJÓWKA 2018” jest FARO Zieliński Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Rydlówka 9, 30-363 Kraków.
2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „MAJÓWKA 2018”.
3. Zasięg Promocji ogranicza się do sklepu internetowego www.sklep.faro.com.pl

4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 20.04.2018 do 06.05.2018 lub do wyczerpania asortymentu.

Warunki i zasady udziału w promocji.

1. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu wybranego asortymentu marki FARO ma możliwość skorzystania z zakupu w obniżonej o dodatkowe 20% cenie.
2. Rabat przyznawany z tytułu Promocji.

3. Aby rabat został naliczony w koszyku zakupów należy wpisać hasło „MAJOWKA”
3. Obniżoną o 20% ceną objęte są następujące produkty: Załącznik nr.1

4. Z Promocji wyłączony jest pozostały asortyment znajdujący się na stanie z wyjątkiem asortymentu wymienionego w punkcie 3 powyżej.
5. Z Promocji wyłączone są produkty obcych producentów.
6. Towar zakupiony w Promocji podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany
i Zwrotów Firmy FARO.

7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Firma zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
8. Promocja nie łączy się z innymi rabatami kontrahenta.
9. Promocja dotyczy zamówień detalicznych złożonych w sklepie internetowym www.sklep.faro.com.pl

 

Postanowienia końcowe
1. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

 

 Załącznik 1

Ręczniki: 30x50, 50x100, 70x140 cm z serii:

ARGOS, BABYLON, BAMBU, BIANNA, BOLERO, CEJLON, ECO, GLAMOUR, HERON, LAGUNA, LUKSOR, MELIN, MONTANA, NEPTUN, ORIENT, QUATRO, SZYBKOSCHNĄCY, RIVER, ROSSO, STELLA, TAO, TERRA, TORINO, TRIO, VENUS

2. Asortyment kuchenny.


link: