Aktualności

Kokurs Facebook


REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU

 

„Lojalny Fan – konkurs noworoczny 2018 - Znajdź MIkołajki”

 1.  Organizatorem konkursu jest firma: FARO Zieliński Spółka Jawna z siedzibą: ul. Rydlówka 9, 30-363 Kraków.
 2.  Konkurs trwa w dniach 22.12.2017-06.01.2018 (00:00).
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Aby wziąć udział w konkursie należy wejść na Fanpage firmy FARO Zieliński Spółka Jawna: W ramach Konkursu Uczestnicy mają za zadanie: Wejść na stronę www.sklep.faro.com.pl  i znaleźć tam ukryte postacie Mikołaja (podobizna Mikołajka podane została w poście konkursowym na FB FARO) oraz na FanPage Faro i odpowiedzieć na pytanie konkursowe.  Pytanie konkursowe brzmi: Od którego roku firma FARO istnieje na rynku?
 5. Uczestnictwo w  konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 7. Nagrodę w postaci POŚCIEL KPL. NORDIC 001 160X200+2X70X80 BAW. otrzymuje pierwsza osoba, która odnajdzie na stronie www.sklep.faro.com.pl wszystkie Mikołajki i poda ich prawidłową ilość (ale nie lokalizacje na stronie) oraz prawidłowo odpowie na pytanie konkursowe (w ramach konkursu Organizator zobowiązuje się do udzielenia 5 podpowiedzi w czasie trwania konkursu na swoim FanPage).
 8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Facebooku firmy Faro do trzech dni od zakończenia konkursu.
 9. Podawanie w komentarzach na FB pod postem konkursowym lokalizacji Mikołajków na stronie www będzie powodem dyskwalifikacji a komentarze z podaną lokalizacją zostaną skasowane.
 10. Nagroda obejmuje POŚCIEL KPL. NORDIC 001 160X200+2X70X80 BAW. (wartość nagrody 82,50 zł brutto) + nagroda 9,16 zł brutto.
 11. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona ale zostanie przekazana na podatek zryczałtowany od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity:Dz.U.2012.361). Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku spoczywa na Fundatorze”.
 12. Nagrodzony Uczestnik Konkursu jest zobowiązany podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulicę, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania go o przyznaniu nagrody. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien wysłać dane adresowe do wysyłki nagrody w wiadomości prywatnej na FB FARO. Jednocześnie Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na stronie internetowej oraz Facebooku firmy Faro wraz z podaniem jego imienia, nazwiska.
 13. Organizator zobowiązuje się do wysłania nagrody za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej do 14 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.

link: