Aktualności

Zabawa na Facebooku


REGULAMIN ZABAWY NA FACEBOOKU

„Testujemy ręcznik chłodzący LATO 2017”

 

 1. Organizatorem konkursu jest firma: FARO Spółka Jawna S. Zieliński, K. Putanowicz
  z siedzibą: ul. Rydlówka 9, 30-363 Kraków.
 2. Konkurs trwa w dniach 10.08.2017-15.08.2017 do godz. 00:00.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Aby wziąć udział w konkursie należy umieścić w komentarzu wpis „dlaczego to właśnie ja powinienem dostać ręcznik chłodzący do przetestowania”:
 5. Uczestnictwo w zabawie jest dobrowolne.
 6. Nagrodę w postaci ręcznika chłodzącego do przetestowania otrzyma pięciu uczestników zabawy.
 7. Wyniki zabawy zostaną ogłoszone na Facebooku firmy Faro w dniu 16.08.2017.
 8. Nagrodzony Uczestnik zabawy jest zobowiązany podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulicę, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania go o przyznaniu nagrody. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien wysłać dane adresowe do wysyłki nagrody na następujący adres e-mail: marketing@faro.com.pl. Jednocześnie Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na stronie internetowej oraz Facebooku firmy Faro wraz z podaniem jego imienia, nazwiska.
 9. Organizator zobowiązuje się do wysłania nagrody za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej do 14 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników. 

link: