Aktualności

KONKURS FACEBOOK


REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU

 

„Kalendarz za zdjęcie produktu FARO”

 

1. Organizatorem konkursu jest firma: FARO S. Zieliński, K. Putanowicz Spółka Jawna z siedzibą: ul. Rydlówka 9, 30-363 Kraków.

2. Konkurs trwa w dniach 27.01.2017-01.02.2017.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

4. Aby wziąć udział w konkursie należy wejść na Fanpage firmy FARO S. Zieliński, K. Putanowicz Spółka Jawna: W ramach Konkursu Uczestnicy mają za zadanie: Pod postem konkursowym z dnia 27.01.2017 wkleić zdjęcie produktu FARO jaki znajduje się w jego domu. Kalendarz wygrywa 50 pierwszych wpisów ze zdjęciem produktu FARO.  Zdjęcie musi wyraźnie przedstawiać wzór produktu aby można było bez wątpliwości stwierdzić, że jest to produkt FARO. Oceny zgodności dokonuje komisja konkursowa (product manager, marketing manager, graphic designer).

5. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

6. Nagroda za aktywność pod postem otrzyma 50 pierwszych uczestników konkursu, których wpis jest zgodny z założeniami konkursu.

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Facebooku firmy Faro.

8. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej bezpośrednio pod komentarzem w postaci zdjęcia pod postem.

9. Nagroda obejmuje kalendarz ścienny FARO na 2017 rok.

10. Nagrodzony Uczestnik Konkursu jest zobowiązany podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulicę, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania go o przyznaniu nagrody. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien wysłać dane adresowe do wysyłki nagrody w wiadomości prywatnej na FB FARO. Jednocześnie Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na stronie internetowej oraz Facebooku firmy Faro wraz z podaniem jego imienia, nazwiska.

11. Organizator zobowiązuje się do wysłania nagrody za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej do 14 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.

 


link: