Aktualności

Za zakupy kalendarz GRATIS


REGULAMIN PROMOCJI  „Kalendarz Gratis” 24.01.2017 do wyczerpania zapasów

 

Postanowienia ogólne


1. Organizatorem Promocji „Kalendarz Gratis” jest FARO S.Zieliński, K. Putanowicz Spółka Jawna
z siedzibą w Krakowie, ul. Rydlówka 9, 30-363 Kraków.
2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Kalendarz Gratis”.
3. Zasięg Promocji ogranicza się do sklepu internetowego www.sklep.faro.com.pl oraz Sklep Firmowy FARO
w Krakowie ul. Kościuszki 38, 30-105 Kraków – promocja dla osób fizycznych.
4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 24.01.2017 r. do wyczerpania kalendarzy.

5. Ilość kalendarzy jest ograniczona.


Warunki i zasady udziału w promocji.

 

1. Kalendarz otrzymuje każdy klient detaliczny składający zamówienie w sklepie internetowym, lub dokonujący zakupu w sklepie stacjonarnym, o wartości min. 120 zł/brutto.

2. Każdemu klientowi spełniającemu ww. warunku przysługuje tylko jeden kalendarz

(tzn. bez względu na wartość zamówienia, które będzie miało wartość co najmniej 120 zł brutto klient otrzyma tylko jeden kalendarz).

3. O przyznaniu kalendarza decyduje kolejność zamówień.
4. Kalendarz przyznawany z tytułu Promocji/Sprzedaży premiowej.
5. W przypadku wyczerpania zapasów klient spełniający warunki promocyjne zostanie  poinformowany o braku kalendarzy.

6. Towar zakupiony w Promocji w sklepie internetowym podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych
z Regulaminem Sklepu dostępnym na stronie www.sklep.faro.com.pl

7. Towar zakupiony w Sklepie Firmowym FARO w Krakowie ul. Kościuszki 38, 30-105 Kraków nie podlega zwrotom.

8. W przypadku zwrotu produktu/produktów sklep internetowy zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
9. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami obowiązującymi aktualnie w sklepie.

Postanowienia końcowe

1. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.


link: