Aktualności

Tydzień darmowej dostawy


Regulamin promocji "Tydzień darmowej wysyłki "

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem“) określa prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży produktów zawieranej za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, o której mowa w Regulaminie sprzedaży sklepu www.sklep.farto.com.pl, zwanym dalej Regulaminem Sklepu, w okresie objętym promocją „Darmowa wysyłka” (zwanej dalej “Promocja“) organizowanej w sklepie internetowym www.sklep.faro.com.pl.

 2. Organizatorem Promocji jest firma FARO S. Zieliński, K. Putanowicz Spółka Jawna
z siedzibą w Krakowie, ul. Rydlówka 9, 30-363 Kraków, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 677 008 08 54 (zwana dalej: „Organizator”).

 3. Promocja skierowana jest do Klientów sklepu internetowego www.sklep.faro.com.pl, obsługiwanego przez firmę FARO S. Zieliński, K. Putanowicz Spółka Jawna. 

 

§2

CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja rozpoczyna się 19.12.2016 roku od godz. 15:00 i trwa do 23.12.2016 do godziny 23:59.

 

§3

WARUNKI PROMOCJI

1. Promocją objęty jest cały asortyment sklepu www.sklep.faro.com.pl oferowany przez sprzedawcę FARO S. Zieliński, K. Putanowicz Spółka Jawna, w terminie, o którym mowa w §2 punkt 1.

2. Promocja obejmuje zamówienia od kwoty 50 zł brutto.

3. Promocja obejmuje wyłącznie zamówienia z dostawą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Promocja polega na tym, że Klient spełniający warunki Promocji nie ponosi kosztu dostawy zamówienia.

 

§4

ZWROT ZAMÓWIONEGO TOWARU

1. Koszty przesyłki towaru, który Klient zdecyduje się zwrócić ponosi Klient.

2. Jeżeli wartość zwróconych towarów sprawia, że pozostała wartość zamówienia jest mniejsza niż określona w §3 punkt 2 to wartość środków pieniężnych zwróconych Klientowi za zwrócony towar zostanie pomniejszona o wartość kosztu wysyłki poniesioną przez Organizatora.

 

§5

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Udział w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2. Materiały reklamowe Promocji mają charakter informacyjno-promocyjny. Regulamin promocji posiada wiążącą moc.

3. Firma FARO S.Zieliński, K. Putanowicz Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Rydlówka 9, 30-363 Kraków zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Promocji.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.10.2016 r.

 

 


link: