Aktualności

Promocja Trolle


REGULAMIN PROMOCJI  „TROLL16”

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji „TROLL16” jest FARO S.Zieliński, K. Putanowicz Spółka Jawna
z siedzibą w Krakowie, ul. Rydlówka 9, 30-363 Kraków.
2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „TROLL16”.
3. Zasięg Promocji ogranicza się do sklepu internetowego www.sklep.faro.com.pl - promocja dla osób fizycznych.
4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 04.11.2016 r. do 05.11.2016 do północy.

 

Warunki i zasady udziału w promocji.

1. Klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu wybranego (wymienionego w pkt.3) asortymentu marki FARO oraz wprowadzi w koszyku hasło rabatowe TROLL16 otrzyma  10% rabatu na zakupiony asortyment.
2. Rabat przydzielony jest w tytułu promocji.
3. Sprzedażą rabatowaną objęte są następujące kolekcje/produkty: Produkty Licencyjne na licencji DreamWorks  Trolle według załącznika nr 1.

4. Z Promocji wyłączony jest pozostały asortyment znajdujący się w sprzedaży w sklepie www.sklep.faro.com.pl, z wyjątkiem asortymentu wymienionego w punkcie 3 powyżej.
5. Towar zakupiony w Promocji w sklepie internetowym podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Sklepu dostępnym na stronie www.sklep.faro.com.pl

6. W przypadku zwrotu produktu/produktów sklep internetowy zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
7. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami obowiązującymi aktualnie w sklepie.

8. Przy jednoczesnym zakupie asortymentu promocyjnego oraz asortymentu nie objętego rabatem, procent rabatu będzie przeliczany proporcjonalnie do całości zamówienia.
Postanowienia końcowe
1. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

 

Załącznik 1

Asortyment objęty promocją znajdziesz TUTAJ


link: