Aktualności

Konkurs "GOTUJ Z FARO"


REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU

„Gotuj z FARO 2016”

 

 1. Organizatorem konkursu jest firma: FARO Spółka Jawna S. Zieliński, K. Putanowicz
  z siedzibą: ul. Rydlówka 9, 30-363 Kraków.
 2. Konkurs trwa w dniach 11.08.2016-26.08.2016 do godz. 12:00.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Aby wziąć udział w konkursie należy wejść na Fanpage firmy FARO Spółka Jawna S. Zieliński, K. Putanowicz  i wykonać zadanie konkursowe:  Pod postem konkursowym wpisać swój ulubiony przepis kulinarny.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
 6. Nagrodę w postaci zestawu kuchennego Mickey&Minnie lub Minnie otrzyma jeden z uczestników konkursu, za najlepszy według nas przepis kulinarny – jedną z dwóch nagród wybiera wygrywający.
 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Facebooku firmy Faro w dniu 31.08.2016 po godzinie 12:00.
 8. Nagroda obejmuje zestaw kuchenny: fartuch kuchenny, rękawica i podkładka (wartość nagrody 54,90 brutto) plus nagroda pieniężna w wysokości 6,10 brutto.
 9. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona ale zostanie przekazana na podatek zryczałtowany od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity:Dz.U.2012.361). Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku spoczywa na Fundatorze”.
 10. Nagrodzony Uczestnik Konkursu jest zobowiązany podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulicę, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania go o przyznaniu nagrody. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien wysłać dane adresowe do wysyłki nagrody w wiadomości prywatnej na FB FARO. Jednocześnie Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na stronie internetowej oraz Facebooku firmy Faro wraz z podaniem jego imienia, nazwiska.
 11. Organizator zobowiązuje się do wysłania nagrody za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej do 14 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.

 


link: