Aktualności

KONKURS na Facebooku!


REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU

„Nazwa dla Linii BABY”

 

 1. Organizatorem konkursu jest firma: FARO Spółka Jawna S. Zieliński, K. Putanowicz
  z siedzibą: ul. Rydlówka 9, 30-363 Kraków.
 2. Konkurs trwa w dniach 12.04.2016 -17.04.2016 do godz. 00:00.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Aby wziąć udział w konkursie należy w komentarzach pod postem konkursowym na Fanpage firmy FARO Spółka Jawna S. Zieliński, K. Putanowicz  wykonać zadanie konkursowe: Wymyślić nazwę dla nowej linii pościeli FARO dla najmłodszych „Baby…”
 5. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
 6. Nagrodę otrzyma jeden wyłoniony konkursowicz.
 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Facebooku firmy Faro w dniu 18.04.2016.
 8. Nagroda obejmuje Komplet Pościeli z nowej linii „Baby”.
 9. Nagrodzony Uczestnik Konkursu jest zobowiązany podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulicę, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania go o przyznaniu nagrody. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien wysłać dane adresowe do wysyłki nagrody w wiadomości prywatnej na FB FARO. Jednocześnie Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na stronie internetowej oraz Facebooku firmy Faro wraz z podaniem jego imienia, nazwiska.
 10. Organizator zobowiązuje się do wysłania nagrody za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej do 14 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników. 

link: