Dotacje

 

FARO ZIELIŃSKI SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt pn. "Opracowanie i wdrożenie strategii działalności międzynarodowej firmy Faro Sp.J.". Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki , poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich mśp.


Cele projektu:


Jako główny cel projektu Wnioskodawca wskazał:

1. dokonanie sprzedaży eksportowej poniższych produktów we wskazanych ilościach:
  a. pościele: 4 696 szt.
  b. ręczniki: 5 535 szt.
w okresie 01.04.2016 - 31.03.2018 r., tj. w okresie trwania projektu oraz w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.


Planowane efekty:

  - Liczba kontaktów biznesowych: 17
  - Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji: 10
  - Przychody ze sprzedaży produktów na eksport: 325 575 PLN

wartość projektu:

  - koszty kwalifikowane: 287 065,00 zł
  -
koszty ogółem: 326 356,15 zł

wkład Funduszy Europejskich: 143 532,50 zł